AFINACIÓ

Amb el temps de l’us del piano, i dels canvis de temperatura i humitat el piano necessita afinar-lo, per recuperar el seu to correcte

Es recmana fer-ho com a mínim un cop a l’any

servei tècnic

REGULACIÓ I AJUSTAMENT

El mecanisme del piano és un conjunt de palanques i bàscules que articulen entre si mateixes i amb el pas del temps necessiten fer uns ajustos per tal de poder mantenir una pulsació correcta.

HARMONITZACIÓ

Amb l’ús del piano els feltres dels martells tendeixen a endurir-se i desgastar-se provocant un deteriorament de la veu del piano amb la harmonització recuperem el seu to més expressiu.